Teetkö arvojesi mukaisia päätöksiä?

Yritysten näystä, arvoista ja niiden tärkeydestä johtamisen työkaluina on kirjoitettu kirjoja ja vedetty koulutuksia jo pitkään. Eikä niiden tärkeyttä yrityksen johtamisessa voi sivuuttaa. Yrityksen arvot, kun auttavat työntekijöitä tekemään itse päätöksiä ja toimivat näin myös työntekijöitä valtuuttavina työkaluina. Lisäksi jo 90-luvulla kirjoitetussa Jim Collinsin kirjassa ”Built to Last” puhutaan yrityksen näyn tärkeydestä. Se antaa paitsi yritykselle suuntaa, myös työntekijöille tunteen olla osa jotakin suurempaa.

Nykyään ihmiset haluavat työltään muutakin, kuin palkkakuitin. Työn on myös itsessään oltava antoisaa. Antoisuutta ja työhön sitoutumista lisäävät yrityksen visio, eli se suurempi tarkoitus miksi yritys on olemassa. Tämä tarkoitus antaa työntekijöiden työlle merkitystä. Jokainen ihminen haluaa, että hänen työllään on merkitystä, jokainen haluaa jättää jälkensä tähän maailmaan. Yritykset, joiden näky on puoleensa vetävä sitouttavat työntekijät muita paremmin. Jo Iso Kirjakin sanoo ”Where there is no vision, the people perish”.

Jatka lukemista ”Teetkö arvojesi mukaisia päätöksiä?”