Ensimmäinen poliittinen kirjoitukseni

Ensimmäinen poliittinen kirjoitukseni julkaistiin Turun-Sanomissa 28.3.2015. Näpyttelin Turun KD:n vuosikokouksen julkilausuman yrittäjyydestä sekä siitä, mitä tuleva hallitus voisi tehdä Suomen nostamiseksi. Kirjoitukseni julkaistiin yllättävänkin nopeasti, vain pari päivää vuosikokouksen jälkeen. Ohessa koko julkilausuma, sekä kuva Turun-Sanomien julkaisemasta ja muokkaamasta julkilausumasta.

Pienyrittäjyyttä tuettava tulevalla hallituskaudella

Suomen suurin työllistäjä ovat pienet alle kymmenen ihmistä työllistävät mikro yritykset. Näitä yrityksiä on Suomessa yhteensä 264 435 eli 93,4%. Näiden yritysten toimintaa ja laajentumista on kannustettava tulevalla hallituskaudella kaikin mahdollisin tavoin.

Laajentumista ja työllistämistä voidaan parhaiten kannustaa pienyritysten verohelpotuksin. Nykyistä ALV velvollisuusrajaa on nostettava 8500 eurosta huomattavasti, esimerkiksi 50 000 euroon.

Suomeen on otettava käyttöön ns. Viron malli, jossa yritys ei maksa tuloksestaan veroja, ellei yritys maksa osinkoja. Tämä kannustaa yrittäjiä osinkojen noston sijaan sijoittamaan yrityksen voittovarat liiketoiminnan kasvattamiseen, joka puolestaan luo työpaikkoja.

Euroopan komission käyttämä köyhyysraja on 60% yleisestä mediaanitulosta, eli ihminen on köyhyysrajan alapuolella, mikäli hänen nettotulonsa ovat alle 60% keskimääräisestä tulotasosta. Suomessa tämä raja oli vuonna 2014 1170€/kk.

Luomalla uuden, perhekohtaisen verotusmallin, jossa köyhyysrajan alapuolella oleva puoliso laskee parempituloisen puolison veroprosenttia saadaan varsinkin lapsiperheiden ja eläkeläisten ostovoimaa lisättyä. Tämä uusi veromalli suosisi myös pienyrittäjiä, jolloin yrittäjän verotaakka sekä paine perheen elättämisestä huojenisi huomattavasti.

Suomen valtionvelka on kasvanut edellisen hallituskauden aikana 6,1 prosenttiyksikköä ja kahden edellisen hallituskauden aikana yhteensä 16,5 prosenttiyksikköä. Nykyinen velanosuus on 46,6% BKT:sta. Jotta Suomen BKT saadaan nousuun ja velka laskuun, on vientiyrityksiä tuettava. Vientiyritykset ovat tärkeässä roolissa Suomen talouden nostamisessa, sillä ne tuovat rahaa Suomeen. Vientiyritysten kilpailukykyä ulkomailla on vahvistettava verohelpotuksin sekä jo käynnissä olevia, valtion tukemia vientihankkeita on jatkettava.

Tuleva hallituskausi on varmasti edellistäkin haastavampi ja päättäjiltä tullaan tarvitsemaan uskallusta tehdä vaikeita päätöksiä. Pelkkien leikkausten sijaan on tehtävä pitkän tähtäimen sijoituksia asioihin, jotka rakentavat tulevaisuuden Suomea. Nämä sijoitukset saattavat nostaa velkaamme hetkellisesti, mutta oikein toteutettuina vuoden 2019 vaalien jälkeen aloittava hallitus pääsee rakentamaan nykyistä paljon terveempää Suomea.

Antero Riihimäki

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *